DRINGEND
TECHNISCHE HULP?

0475 72 61 87MAIL ONS
Meer informatie Over

GERECHTELIJKE & MINNELIJKE
EXPERTISE

Ik kan U bijstaan als “technisch raadgever” en uw belangen behartigen.
In bepaalde verzekeringsformules komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever.
U kan vrij kiezen wie U als technisch raadgever aanstelt.

Gerechtelijke expertise

WAT IS DIT?

Wanneer er een bouwkundig geschil ontstaat waarbij de partijen niet tot een onderling akkoord komen, wordt er een gerechtelijk onderzoek ingeleid door de rechtbank. De rechter zal zich laten adviseren door een externe deskundige die ter plaatse gaat,  onderzoekt, verslag opmaakt en overmaakt aan de rechter.

Minnelijke expertise

WAT IS DIT?

De minnelijke expertise komt tot stand zonder tussenkomst van een rechter. Dit deskundigenonderzoek kan eenzijdig  zijn in opdracht van een partij of meerdere partijen met hetzelfde belang. Maar het kan ook tegensprekelijk zijn wanneer de opdracht uitgaat van meerdere partijen met tegenstrijdige belangen.

In samenspraak met U proberen we het dossier minnelijk op te lossen, in een minnelijke expertise.
Indien dit niet mogelijk is, zal het dossier juridisch opgelost moeten worden in een gerechtelijke expertise.

U wenst meer informatie?

Vul dit contactformulier in en wij nemen spoedig contact met U op.

OF DRINGEND TECHNISCHE HULP?

BEL ONS NOODNUMMER: 0475 72 61 87

STEFAAN RAYMAEKERS

INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Mezenpad 3A • 33118 Werchter
T. 016 44 72 55
F. 016 47 71 94
M. 0475 72 61 87
stefaan@rbadviesbureau.be

NOODSTOP

U heeft dringend technische hulp nodig?

Vul dit contactformulier in en wij nemen binnen de 24 uur contact met U op.