Bouwexpertise & Bouwkundig Advies


Bouwprobleem? Onze bouwexpert helpt u om het geschil te ontleden en tot een minnelijke oplossing te komen. Is een onderlinge overeenkomst met de overige partijen niet (meer) mogelijk? Dan treden wij eveneens op als bouwtechnisch adviseur binnen een gerechtelijke procedure.

Krijg professioneel advies om uw bouwgeschil op te lossen


Minnelijke procedure

 • Zonder tussenkomst gerecht
 • Op zoek naar oplossing waar alle partijen achter staan
 • Meestal eerste keus
 • U schakelt onze bouwexpert in voor een minnelijke bouwexpertise en bouwkundig advies

Gerechtelijke procedure

 • Via gerecht
 • Opgelegde procesregels
 • Meestal tweede keus
 • U schakelt onze bouwexpert in voor bouwkundig advies. Hij ondersteunt uw advocaat op technisch niveau.

Waarom RB Adviesbureau?


25 jaar ervaring

25 jaar ervaring in schadedossiers. 19 jaar zaakvoerder van een groot studiebureau. Dhr. Stefaan Raymaekers, bouwkundig ingenieur en de man achter RB adviesbureau, weet waarover hij spreekt wanneer hij uw bouwprobleem ontleedt.

Ijzersterk in analyse

RB Adviesbureau analyseert uw bouwprobleem tot in het kleinste detail. Dit is nodig om tot een technisch haalbare oplossing te komen. Dankzij deze analyse weet
u bovendien welke partij verantwoordelijk is voor het bouwprobleem.

Bedreven in bemiddeling

Onze bouwexpert weet door zijn technische achtergrond en jarenlange ervaring heel goed welke strategieën hij kan toepassen om tot een onderlinge overeenkomst te komen.

Bouwproblemen waarvoor u ons kan inschakelen

 • Vochtschade 
 • Verzakkingen 
 • Scheurvorming 
 • Aannemer die niet meer opdaagt 
 • Architect die de werken niet opvolgt 
 • Rekening klopt niet: u heeft al veel meer betaald dan hetgeen werd uitgevoerd (te hoge voorschotfacturen, …)
 • ...