DRINGEND
TECHNISCHE HULP?

0475 72 61 87MAIL ONS
Welkom op onze website

RB ADVIESBUREAU
GERECHTELIJKE & MINNELIJKE EXPERTISE

Reeds meerdere decennia actief in de bouwsector.
Ruime ervaring in de verschillende aspecten van het bouwproces.

Meer Info
Welkom op onze website

STEFAAN RAYMAEKERS
INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Vakbekwame hulp voor al uw technische bouwproblemen.

Meer Info

Bedrijfsinformatie

RB ADVIESBUREAU

Als bouwkundig ingenieur beschik ik over inhoudelijke kennis met betrekking tot het bouwsegment.

Gerechtelijke & Minnelijke

EXPERTISE

Zowel in de minnelijke expertise als in de gerechtelijke expertise kunnen we U ten volle ondersteunen.

Bedrijfsinformatie

CONTACTEER ONS

Contacteer mij best spoedig zodat ik U kan adviseren over welke stappen U het beste onderneemt.

U heeft dringend technische hulp nodig? Druk op de noodstop!

Vul ons contactformulier in en wij nemen binnen de 24 uur contact met U op.

RB ADVIESBUREAU

STEFAAN RAYMAEKERS
INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Vakbekwame hulp voor al uw technische bouwproblemen.

FOTO: Stefaan Raymaekers

Expert in Bouwkunde

KENNIS & KNOWHOW

Stefaan Raymaekers is geboren in 1966 en beschikt over een praktijkervaring van meerdere decennia in de bouwsector als bouwkundig ingenieur en expert.

Als bouwkundig ingenieur beschik ik over inhoudelijke kennis met betrekking tot het bouwsegment.

En bieden wij hulp en bijstand bij: bouwproblemen, gebreken, schadegevallen, expertises, bouwgeschillen en bemiddeling.

Zowel in de minnelijke expertise als in de gerechtelijke expertise kunnen we U ten volle ondersteunen.

Meer informatie Over

GERECHTELIJKE & MINNELIJKE
EXPERTISE

Ik kan U bijstaan als “technisch raadgever” en uw belangen behartigen.
In bepaalde verzekeringsformules komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever.
U kan vrij kiezen wie U als technisch raadgever aanstelt.

Gerechtelijke expertise

WAT IS DIT?

Wanneer er een bouwkundig geschil ontstaat waarbij de partijen niet tot een onderling akkoord komen, wordt er een gerechtelijk onderzoek ingeleid door de rechtbank. De rechter zal zich laten adviseren door een externe deskundige die ter plaatse gaat,  onderzoekt, verslag opmaakt en overmaakt aan de rechter.

Minnelijke expertise

WAT IS DIT?

De minnelijke expertise komt tot stand zonder tussenkomst van een rechter. Dit deskundigenonderzoek kan eenzijdig  zijn in opdracht van een partij of meerdere partijen met hetzelfde belang. Maar het kan ook tegensprekelijk zijn wanneer de opdracht uitgaat van meerdere partijen met tegenstrijdige belangen.

In samenspraak met U proberen we het dossier minnelijk op te lossen, in een minnelijke expertise.
Indien dit niet mogelijk is, zal het dossier juridisch opgelost moeten worden in een gerechtelijke expertise.

Meer Informatie Over

BOUWKUNDIG ADVIES
IN GESCHILLEN VAN TECHNISCHE AARD

U onafhankelijk en onpartijdig advies verstrekken omtrent uw bouwprobleem of schade.

Wat kunnen wij doen?

ONAFHANKELIJKE ANALYSE

Meer informatie over

BOUWPROBLEMEN & SCHADEGEVALLEN
RB ADVIESBUREAU

Wij bieden hulp en bijstand bij: bouwproblemen, gebreken, schadegevallen, expertises, bouwgeschillen en bemiddeling.

U wenst meer informatie?

Vul dit contactformulier in en wij nemen spoedig contact met U op.

OF DRINGEND TECHNISCHE HULP?

BEL ONS NOODNUMMER: 0475 72 61 87

STEFAAN RAYMAEKERS

INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Mezenpad 3A • 33118 Werchter
T. 016 44 72 55
F. 016 47 71 94
M. 0475 72 61 87
stefaan@rbadviesbureau.be

NOODSTOP

U heeft dringend technische hulp nodig?

Vul dit contactformulier in en wij nemen binnen de 24 uur contact met U op.