Bouwfouten of een bouwgeschil? Contacteer onze bouwexpert!


Bij bouwen komt zoveel kijken en zijn er zoveel verschillende partijen betrokken dat het altijd wel ergens kan foutlopen. Heeft u vragen bij de correcte uitvoering van bepaalde werkzaamheden, dan kan het nuttig zijn om de hulp van een onafhankelijke bouwexpert in te roepen.

 

Voorlopige versus definitieve oplevering

Een bouw verloopt in verschillende fasen en dat geldt ook voor de oplevering. Zo vindt er een voorlopige oplevering plaats als de bouw helemaal afgewerkt is en volgt de definitieve oplevering ten vroegste één jaar later.

Voorlopige oplevering

Tijdens de voorlopige oplevering doet u samen met de aannemer en architect een rondgang in de woning om na te gaan of alles goed afgewerkt is. In een proces-verbaal worden vervolgens alle zaken opgelijst die nog uitgevoerd of gecorrigeerd moeten worden. Onnodig om te zeggen dat u dit best heel grondig aanpakt en alle zichtbare gebreken laat opschrijven. Anders kan u zich voor deze bouwgebreken niet meer tot de aannemer wenden.

Definitieve oplevering

Bij de definitieve oplevering die meestal één jaar later volgt, erkent u als bouwheer officieel dat de werken goed zijn uitgevoerd. In de proefperiode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering is het aan de aannemer om alle gebreken te herstellen, zowel de opgelijste als diegenen die tijdens die periode naar boven kwamen. Uiteraard kunnen er nadien nog altijd verborgen gebreken opduiken die niet eerder zichtbaar waren.

Verborgen gebreken

Bij een nieuwbouw zijn de verschillende partijen zoals aannemers, architecten en bouwpromotoren sowieso tien jaar aansprakelijk voor ernstige verborgen gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gedrang brengen, zoals scheuren in muren of vochtproblemen bijvoorbeeld. Maar ook voor lichte verborgen gebreken zoals een gebrekkige geluidsisolatie of condensatie in dubbele beglazing blijft de aannemer aansprakelijk. Dit op voorwaarde dat u het gebrek meldt binnen een redelijke termijn na de aanvaarding van de werken, een termijn die in de meeste gevallen contractueel bepaald wordt.

Waarom een bouwexpert inschakelen?

Bent u een leek of ontbreekt het u aan de nodige technische knowhow? Dan kunnen we alleen maar aanraden om u tijdens de voorlopige en/of definitieve oplevering te laten bijstaan door een bouwexpert. Zeker als u niet het volste vertrouwen heeft in zowel aannemer als architect. Of wanneer u het gevoel heeft dat er misbruik gemaakt wordt van uw gebrek aan kennis.

Op deze manier bent u verzekerd dat alle gebreken netjes in kaart gebracht worden én dat de aannemer de bouwfouten grondig zal aanpakken. Een bouwexpert kan naderhand namelijk als geen ander inschatten of het probleem definitief verholpen werd.

RB Adviesbureau, uw expert in bouwgeschillen

Een bouwexpert is de uitgelezen partner om te bemiddelen in bouwgeschillen en het voor u op te nemen als er discussie is over bouwfouten. Onze bouwexpert helpt u om het geschil te ontleden en tot een minnelijke oplossing te komen.

Kiest u voor RB Adviesbureau, dan kan u rekenen op meer dan 25 ervaring in schadedossiers en een uitgebreide vakkennis. We analyseren uw bouwprobleem tot in de kleinste details zodat u weet wie aansprakelijk is en zijn ook zeer bedreven in bemiddeling tussen de betrokken partijen.

Neem hier contact op met onze bouwexpert