Hoe pakken we uw bouwprobleem aan?


1

Contact

U neemt contact met ons op. Dit doet u best via het contactformulierop deze site. 
2

Prijzen

Op basis van de info die u ons heeft bezorgd, maakt onze bouwexpert een eerste inschatting van de grootte van uw bouwprobleem. We laten u weten of en in welke mate we (nog) kunnen helpen bij het oplossen ervan. Is het antwoord positief dan krijgt u een overzicht van de mogelijke diensten en eenheidsprijzen van RB Adviesbureau.
3

Plaatsbezoek

Keurt u een samenwerking goed, dan komt onze bouwexpert bij u langs om het bouwprobleem te overschouwen. Onze expert vraagt alle nodige info op om de bouwschade grondig te kunnen analyseren.
4

Expertise

Werd er nog geen expertise uitgevoerd? Dan kan u opteren om met goedkeuring van de overige partij een tegensprekelijke expertise te laten uitvoeren. In het andere geval voert onze expert een eenzijdige expertise uit. U ontvangt naderhand een uitvoerig verslag van RB Adviesbureau.
5

Minnelijke oplossing

De tegenpartij wordt uitgenodigd om een minnelijke overeenkomst te bespreken.
6

Gerechtelijke procedure

Is een minnelijke oplossing niet mogelijk? Dan kan onze expert u helpen om een officiële ingebrekestelling op te stellen. U klopt aan bij een advocaat om uw geschil via het gerecht op te lossen. Ook tijdens deze gerechtelijke procedure kan u beroep doen op onze expert. 

Vraag hier uw bouwtechnisch advies aan