Gerechtelijke bouwexpertise


Gerechtsexpert

Is het niet gelukt om uw bouwgeschil op te lossen via een onderlinge overeenkomst? Dan kan u beslissen om een gerechtelijke procedure op te starten.

Het gerecht zal in de eerste plaats een onafhankelijke gerechtsexpert aanstellen die de bouwschade ter plaatse zal komen bekijken. Vervolgens zal deze expert een voorverslag opstellen. U krijgt dan net als de overige partijen de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren vooraleer de gerechtsexpert zal overgaan tot de opmaak van een eindverslag.

Uw persoonlijke adviseur

U kan Dhr. Stefaan Raymaekers inschakelen als uw persoonlijke bouwtechnisch expert tijdens deze gerechtelijke procedure. 

Met RB Adviesbureau aan uw zijde zal u een onderbouwd weerwoord kunnen geven op het voorverslag van de gerechtsexpert. U zal bovendien gefundeerd kunnen antwoorden op beweringen van de overige partij, die er alles aan zal doen om haar verantwoordelijkheid te ontlopen.

Samen met uw advocaat vormt RB Adviesbureau de noodzakelijke tandem om uw belangen optimaal te verdedigen. Zeker wanneer u een leek bent binnen de bouwsector, is bijstand van een technisch expert geen overbodige luxe!

Van minnelijk naar gerechtelijk

Liep er reeds een samenwerking met RB Adviesbureau om uw bouwgeschil minnelijk op te lossen. Maar bleek dit niet mogelijk? Weet dan dat alle reeds gemaakte verslagen en analyses niet voor niets zijn geweest. Deze zullen u namelijk goed van pas komen wanneer u uw stellingen moet verdedigen bij de rechter.

Dhr. Stefaan Raymaekers maakt bovendien, indien u dit wenst, mee de overstap naar de gerechtelijke procedure. Dit bespaart u tijd en moeite aangezien hij uw dossier reeds door en door kent.

Vraag hier uw bouwtechnisch advies aan