Minnelijke bouwexpertise


Zonder tussenkomst van het gerecht

Onze bouwkundig expert staat u bij met professioneel advies om uw bouwgeschil op te lossen zonder dat het gerecht hierin hoeft tussen te komen.

Welke minnelijke bouwexpertise past bij uw geschil?

Heeft u een bouwprobleem en wil u tot een minnelijke overeenkomst komen met de overige partij(en) dan kan u dit op verschillende manieren proberen te bekomen:

Eenzijdige expertise

U kan beslissen om een eenzijdige expertise te laten uitvoeren. Onze bouwkundig expert komt dan ter plaatse om uw bouwprobleem te analyseren en maakt hierover een verslag op. De expertise wordt uitgevoerd zonder dat de tegenpartij betrokken is. Met het verslag kan u onderhandelen met de tegenpartij. U kan het ook gebruiken in de rechtbank moest dit nodig zijn.

Tegensprekelijke expertise

Zijn alle partijen het erover eens dat er een expertise moet worden uitgevoerd?
Dan spreken we van een tegensprekelijke expertise. Op het moment van afstapping zijn dan alle partijen aanwezig. Op voorhand kan u met de tegenpartij afspreken dat de vaststellingen van de expert aanvaard zullen worden. Zo’n expertise wordt ook wel een tegensprekelijke bindende expertise genoemd.

Bindende derde

Heeft u net als de overige partij al een expert laten langskomen om het bouwprobleem te overschouwen, maar is er geen consensus? Dan kunnen wij als derde expert langskomen. Ons verslag is dan bindend.

Arbitrage

Heeft u een bouwprobleem dat zich voordoet binnen een bedrijfscontext? Zoals een fabriek waar een kraanbaan is ingestort bijvoorbeeld. Dan kan u RB adviesbureau inschakelen voor een arbitrage. Bouwexpert Dhr. Stefaan Raymaekers bekijkt dan ter plaatse samen met uw advocaat en de overige partijen het probleem. Buiten de rechtbank om wordt vervolgens naar een snelle oplossing gezocht.

Vraag hier uw bouwtechnisch advies aan